Verscherpte Europese wetgeving ten aanzien van ladingzekering

lse 1000

Wij merken als leverancier van rubber ladingzekering producten dat er nog steeds veel verwarring is rondom de nieuwe Europese wetgeving over het zekeren van ladingen. Wel is duidelijk dat deze steeds strenger en frequenter wordt gehandhaafd. Duitsland heeft hierbij altijd het voortouw genomen. Op Europees gebied zijn in mei 2018 nog nieuwe richtlijnen over ladingzekering vastgesteld onder de naam EU 2014-47.

Nieuwe wetgeving – EU 2014-47

De EU 2014-47 is de grootste wettelijke verandering het gebied van ladingzekering die in vele jaren is doorgevoerd. Deze richtlijn betreft meer en verscherpte handhaving ten aanzien het zekeren van ladingen dat wordt getransporteerd op wegen. Hierin wordt voorgeschreven dat iedere Europese lidstaat ten minste 5 procent van haar totale aantal ingeschreven voertuigen per jaar moeten laten controleren. In 20 mei 2019 is daaropvolgend ook een bijkomend risicoclassificatiesysteem ingevoerd. Dit zorgt ervoor dat frequente overtreders of ‘risicovolle’ ondernemingen vaker en strikter gecontroleerd zullen worden.

Redenering

De redenering hiervoor is dat van alle vrachtwagenongevallen binnen de EU een kwart te wijten valt aan het gebrekig vastzetten van ladingen. Het heeft jaarlijks ongeveer 30 dodelijke slachtoffers tot gevolg. De nieuwe wetgeving zorgt ervoor dat er strenger wordt gecontroleerd en er fikse boetes kunnen worden uitgedeeld als er niet wordt voldaan aan de minimale eisen betreffende schuifweerstand.

ladingzekering rubber
ladingzekering boetes g krachten

Uitgangspunten & verantwoordelijkheid

Een ladingszekeringssysteem moet bepaalde G-krachten tijdens het transporteren kunnen weerstaan. Zo moet 80% (0,8 G) van het ladinggewicht in voorwaartse richting, 50% (0,5 G) in zij- of achterwaartse richting en 100% (1 G) in opwaartse richting worden tegengehouden door het zekeringssysteem. Dit bijvoorbeeld door het juist toepassen van gecertificeerde spanbanden en zekeringsmatten. Over het algemeen geldt er in de Europese Unie een gezamenlijke verantwoordelijkheid; de lader/verpakker is verantwoordelijk voor het verpakken, laden en zekeren van de getransporteerde goederen, de vervoerder is daarnaast verantwoordelijk voor het goedkeuren van de gezekerde goederen, de benodigde zekering middelen en dient in het bezit te zijn van de juiste documentatie die een correcte belading en zekering kunnen aantonen. Het is daarom voor transporteurs niet alleen belangrijk dat men in bezit is van de benodigde ladingzekering producten maar dat ook het personeel op de hoogte is van het correct gebruik van de ladingzekeringsproducten en het verpakken van goederen voor transport.

Rol Fiberplast BV

Bij ons kunt u gecertificeerde rubber ladingzekering producten aanschaffen van Regupol & Enviroflex. Al het ladingzekering rubber is Dekra gekeurd en geldt als de standaarden in Duitsland & Zwitserland. Wij doen veel maatwerk, u kunt de tegels, stroken of rollen in vrijwel iedere formaat verkrijgen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.

Regupol