Belangrijke mededeling betreffende levertijden en prijzen

Fiberplast circulair BV streeft ernaar zo transparant mogelijk te zijn tegenover haar klanten en partners, zeker als het aankomt tot haar prijzen en levertijden. Gezien het momenteel erg onrustig is op de wereldmarkt zien wij de noodzaak hierover een mededeling naar buiten te brengen. Zo worden wij de laatste tijd overspoeld met berichten die betrekking hebben tot internationaal vrachtvervoer in combinatie met verontrustende geluiden over de beschikbaarheid van bepaalde grondstoffen en de toenemende onbetrouwbaarheid van leveringen.

Er zijn hiervoor een aantal oorzaken op te noemen; force majeures (overmacht) bij globaal producerende bedrijven, (extreem) hoge containerkosten, lage voorraadniveaus door de corona crisis, hoge grondstofprijzen, uitval van productiecapaciteit en een wereldwijd sterk stijgende vraag naar kunststofproducten. Dit zorgt ervoor dat prijzen in een razend tempo op worden gedreven maar ook dat de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van leveringen in toenemende mate onder druk komen te staan. Met name onze circulaire kunststof en rubber producten hebben hier behoorlijk onder te lijden.

Een aantal van onze productiepartners heeft al te kennen gegeven dat zelfs bevestigde orders niet of onvolledig uitgeleverd kunnen gaan worden, maar dat ook de prijs opnieuw besproken moet gaan worden. Dit zullen we uiteraard te allen tijde proberen te voorkomen, maar het geeft wel aan hoe urgent en hoe heftig de huidige situatie momenteel is.

Wat betekent dit concreet voor u:

  • We moeten vanaf nu een voorbehoud maken voor wat betreft de geldigheid van offertes met betrekking tot de prijzen en levertijden. Met ingang van heden hanteren wij dagprijzen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk met ons iets anders overeengekomen is.
  • Het kan zelfs zo zijn dat reeds uitgegeven offertes bij order opnieuw besproken zullen moeten worden v.w.b. prijs en levertijd.
  • De prijzen die op onze webshops vermeld staan zullen we zo veel mogelijk actueel houden, maar hier kunnen geen toekomstige rechten aan ontleend worden.
  • Het valt ook zeker niet uit te sluiten dat er op korte termijn prijsverhogingen zullen volgen.

Het is erg moeilijk om op dit moment een betrouwbare voorspelling met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen te doen, omdat er veel onzekerheden en onvoorspelbare externe factoren in de markt meespelen. U kunt er verzekerd van zijn dat wij maximale druk uit zullen oefenen om de beschikbaarheid zo optimaal mogelijk, en de prijseffecten zo gering mogelijk te laten zijn. Wij vonden het echter toch onze verantwoordelijkheid om u tijdig van de problematiek op de hoogte te brengen zodat u de noodzakelijke maatregelen kunt treffen.

UPDATE 22-3:

Bovenop de enorme prijsverhogingen zijn wij geconfronteerd met importheffingen vanwege de Brexit. Dit heeft ons helaas moeten doen besluiten om per direct met de importactiviteiten van recycling kunststof producten en materialen vanuit de UK te stoppen.

Uw contactpersonen bij de Fiberplast circulair zullen u zoals altijd graag met raad en daad terzijde staan om de juiste beslissingen te nemen.

Wij bedanken u hartelijk voor uw begrip!

Walter Wieten

Algemeen Directeur

Fiberplast circulair 2021 groothandel sportvloeren vloerdragers ladingzekering schietbanen en bouwrubber