Boetes ladingzekering? Zoveel kan dat kosten!

Boetes ladingzekering verschillen per land, gemiddeld zit het ongeveer tussen de €125,- en €390,- per geconstateerde overtreding. Als er sprake is van afgevallen lading kan het zelfs tot €2.200,- oplopen. Ook kunnen er in sommige gevallen claims door derde partijen worden aangespannen en heeft het directe gevolgen ten aanzien van lopende verzekeringen. Dit kan erg kostbaar zijn en daarom is het essentieel dat de verantwoordelijke partijen de regels en wetgeving goed kennen.

De boetes gelden niet alleen voor de chauffeur, ook directe en indirecte partijen kunnen aansprakelijk worden gesteld. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de wagenparkverantwoordelijke (van de vrachtwagen), de lader, de magazijnbeheerder of zelfs de inkoopmanager (als het voertuig niet voldoende is uitgerust). Bij frequente zware overtredingen is het mogelijk dat de overheid besluit tot de intrekking van de bedrijfsvergunning van het transportbedrijf.

ladingzekering rubber

Uitgangspunten Europese wetgeving ladingzekering

 • De hoogste prioriteit is het correct zekeren van ladingen. Dit om de bedrijfs- en wegveiligheid te waarborgen van alle bedrijfsvoertuigen die sneller rijden dan 25 km/u.
 • Elke lading moet zo worden vastgezet dat veilig rijden niet wordt belemmerd en er geen gevaar bestaat voor leven, gezondheid, eigendom of milieu.
 • Ieder land voert zijn eigen mobiele inspecties uit langs de weg, ook wel bekend als technische controles. Elke inspectie moet worden ingeschreven in het European Register of Road Transport Undertakings (ERRU). Bij deze inspecties wordt er gecontroleerd of de lading voldoende is gezekerd, ook voor gevaarlijke situaties en noodsituaties. Een lading mag bijvoorbeeld de laadruimte niet verlaten of buiten het laadoppervlak bewegen.
 • Hoe frequenter fouten worden geconstateerd tijdens ladingszekeringsinspecties bij een bedrijf, hoe hoger de boetes en zwaarder de consequenties zullen zijn.
 • Alle partijen die bij een transport zijn betrokken, zijn verantwoordelijk voor het goed zekeren van een lading. Iedereen die betrokken is bij het logistieke proces kan bij een ongeval in bepaalde scenario’s aansprakelijk worden gesteld.

Aan juridische geschillen over aansprakelijkheid t.a.v. ontoereikende ladingzekering is geen gebrek. Schade door verschuivende ladingen leidt niet alleen tot verlies van de goederen, maar gaat vaak ook gepaard met hoge kosten voor opruim-, bergings- en opruimwerkzaamheden. Rechtszaken door materiele schade en persoonlijk letsel kunnen soms in de miljoenen lopen.

Praktijk

Ladingen zijn tijdens transport voortdurend onderhevig aan voorspankrachten die vrijkomen bij; accelereren, afremmen, noodstoppen, scherpe bochten of uitwijkmanoeuvres. Deze voorspankrachten zorgen ervoor dat ladingen kunnen gaan schuiven of zelfs van het voertuig afvallen. In de praktijk gaat het helaas nog vaak mis; ongeveer 70% van alle ladingen die de weg op gaat is verkeerd, onvoldoende of zelfs niet gezekerd. Om deze zal de komende jaren steeds meer wetgeving op dit gebied vanuit de Europese Unie worden voorgeschreven en zullen de straffen en boetes ladingzekering strenger worden. Dit is dan ook niet raar omdat ongeveer 25% van alle ongelukken met vrachtwagens het gevolg is van een slecht gezekerde lading. In België alleen al komt het meer dan 800 keer per jaar voor dat een lading van een rijdend transport valt.

ladingzekering boetes g krachten

Rollen en verantwoordelijkheid ladingzekering

Verlader

De verlader/bevrachter zorgt voor:

 • Een juiste lading verdeling over de laadvloer.
 • De goederen zo te positioneren dat het mogelijk is het effectief te zekeren.
 • Dat de maximaal toelaatbare massa (MTM) en aslasten van het voertuig niet worden overschreven.
 • Voorziet de vervoerder van de juiste informatie betreffende de aard van de laadeenheid en de totale massa. Maar ook informatie over de positie van het zwaartepunt van elke laadeenheid (zeker als deze niet in het midden ligt), de buitenafmetingen van elke laadeenheid, beperkingen ten aanzien van stapelen en richting en natuurlijk de wrijvingsfactor/slipweerstand (µ) van de gebruikte goederen/zekeringmatten.

Verzender

De verzender voorziet in de benodigde documentatie met daarin:

 • Een correcte omschrijving van de geladen goederen.
 • De totale massa van de lading
 • Informatie betreffende de gebruikte verpakkingsmiddelen.
 • Schriftelijke kennisgeving van ongewone transportparameters bij individuele verpakkingen.

Verpakker

De verpakker moet:

 • Een korte beschrijving van het type goederen maken.
 • Indien de kans bestaat dat de goederen beschadigd raken bij het laden/lossen, een alternatieve methode voorschrijven voor het zekeren van de lading. Als hiervoor specifieke eisen worden gesteld aan het gebruikte voertuig worden deze vermeld.

Vervoerder

Een vervoerder moet toegang verschaffen tot alle relevante documentatie van de verlader bij een controle. Dit tenzij er op voorhand schriftelijk iets anders is overeengekomen. Er moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden:

 • Het transport moet geschikt zijn voor de lading (type/gewicht/etc.).
 • Het voertuig is goed onderhouden en bevat geen structurele schade.
 • Het chassis is in goede staat en juist gepositioneerd.
 • De lading wordt conform voorschriften gezekerd.

Bestuurder

De (vrachtwagen)bestuurder mag pas vertrekken met zijn voertuig als de volgende controles zijn uitgevoerd:

 • Een visuele conformatie dat de achterste laaddeuren, laadklep, deuren, dekzeilen, reservewiel en de andere uitrustingen die te maken hebben met het gebruik van het voertuig vastgezet zijn.
 • Korte controle dat de lading geen hinder of gevaar gaat vormen bij het veilig besturen van het transport.
 • Controle dat het zwaartepunt van de lading zoveel mogelijk gecentreerd wordt op het voertuig.
regupol ladingzekering boetes

Wie is er aansprakelijk bij schade?

Als er bij een controle een overtreding wordt geconstateerd, zijn er verschillende regels die bepalen wie verantwoordelijkheid draagt. In Nederland is de wetgeving hierover altijd vrij wazig omdat de aansprakelijkheid voor zekeren van ladingen niet rechtstreeks uit de wet voortvloeit. Vaak is het zo dat de vervoerder aansprakelijk is voor mogelijke schades tussen inontvangstneming en aflevering van goederen. Maar in delen van België is dit weer anders; daar is de verlader verantwoordelijk voor het naleven van de voorschriften. Tenzij de verlader kan aantonen dat de verantwoordelijkheid, op basis van een schriftelijke overeenkomst, is overgedragen aan de vervoerder. Vervoerders zijn verplicht een document te hebben met daarop de wrijvingscoëfficiënt van hun ladingzekering, gecertificeerd door de leverancier van de zekeringsproducten en aangeleverd door de verlader.

Rol Fiberplast Circulair

Wij leveren primair ladingzekering rubber aan de logistieke sector. Onze oplossing zijn officieel gecertificeerd en geschikt voor o.a. de Duitse en Zwitserse wegen. Regupol en Enviroflex zekeringproducten zijn van hoge kwaliteit en in een groot aantal standaardafmetingen direct leverbaar, maatwerk is natuurlijk ook altijd mogelijk. Door rubber ladingzekering te gebruiken verlaagt u de kans op boetes ladingzekering aanzienlijk. Ieder product beschikt over de juiste documentatie en is te herkennen aan de gebruikte EPDM vlok. Regupol oplossingen zijn in Duitsland al jaren de standaard en heeft tevens ook speciale oplossingen in het assortiment. Denk hierbij aan extra bestendigheid tegen extreme weersomstandigheden of materiaal dat niet mag vlekken (butyl). Vraag ons gerust naar de mogelijkheden wij hebben een wereld aan ervaring ten aanzien van ladingzekering rubber en een groot kennisnetwerk waarop we kunnen terugvallen.

Fiberplast circulair 2021 groothandel sportvloeren vloerdragers ladingzekering schietbanen en bouwrubber